Årsmöte del 1; Lördagen den 16 november 2019.

Observera att detta möte är det första av två  och hanterar val till styrelse. Under detta möte ges endast en kortare redovisning av förbundets ekonomi och verksamhet som information.

(Årsmöte del 2 planeras till Januari/Februari 2020 och hanterar övriga sedvanliga årsmötespunkter)


Plats: Konsumentvägen 8 d, Stockholm.

När: Lördag den 16 November kl 15:00

 

Motioner och förslag på Styrelse skickas till styrelsen@surfforbundet.se senast den 1 November.

(Styrelsen ger här ytterligare tid för motioner)

 

Styrelseuppdrag som är valbara är

  • Ordförande

  • Kassör

  • Tävlingsansvarig

  • Suppleant

  • Tävlingsansvarig

 

Nominerade är:
Jesper de Ruvo, Ordförande
Christer Myran, Ordförande

Patrik Ståhl, Tävlingsansvarig
Christer Myran, Tävlingsansvarig
Linn Birnbo Kassör
Peter Klang, Kassör
Sussi Wilén, Suppleant

​​

Endast medlemmar som, i enlighet med stadgarna, erlagt medlemsavgift för 2019 senast 30e Juni  har rösträtt 

 

Om ni vill poströsta skall era röster måste vara styrelsen@surfforbundet.se till handa senast midnatt svensk tid torsdagen den 14 november.

För stadgar se stadgar 2019

Årsmöteshandlingar kommer att ges ut inom kort.

Dagordning:

Länk: Dagordning 2020 del 1

Motion till årsmöte "Förtydligande av stadgar"

I länkat Pdf dokument är :

- Förslag på ny text; gulmarkerad,

- Struken text; genomstruken

- Alternativ text; blåmaarkera röd text

"Länk: Förtydligande av stadgar"                 

The Swedish Surfing Association  |  802501-2850  |  Sweden, Stockholm  |  styrelsen@surfforbundet.se