top of page

 

Årsmöte 2023.

Observera att Årsmötet är delat i två delar. 

Sedan några år tillbaka så har surfförbundet använt sig av ett "delat" årsmöte. Genom att välja styrelse på det första mötet som sker innan årsskiftet så får de nya styrelsemedlemmarna tid att komma in i sina roller.

Det 2a mötet hanterar redovisningen av förbundets finanser samt verksamheten under det gångna året.

Nytt för i år är att Surfförbundet formellt endast ansluter lokala föreningar och det är därmed också föreningar som har rösträtt. Det betyder att en person ur föreningens styrelse som föranmälts till mötet kommer ha denna rösträtt.

Årsmöte 2023 del 1; Lördagen den 19 November 2022

Mötet hålls på Messenger eller liknande.

Anmäl deltagande genom att maila till styrelsen@surfforbundet.se. Information som behövs är föreningens namn, Deltagande person samt dennes E-postadress  -  senast Onsdag 16e November

Dagordning Årsmöte 2023 del 1 - 2022-11-19

Protokoll 2023 del 1

Årsmöte 2023 del 2;  Söndag 19e Februari 2023.


Plats: Online

När: Kl 12:00

Mötes-länk kommer skickas ut till rklubbarnas represenatater 

Dokument:

Protokoll Årsmöte 2023 del 2.

Dagordning årsmöte del 2, 2023-02-19

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redogörelse

Bokslut

Revisionsberätttelse

Verksamhetsplan

 

bottom of page